Få konkurrencefordel via samarbejde
Konkollega
Få konkurrencefordel via samarbejde
Konkollega
Øg samarbejdet på tværs af destinationen
Få større vidensdeling mellem aktører
Øg døgnforbruget på destinationen
Indsigten bag konceptet
Samarbejde på tværs af aktører kan skabe øget værdiskabelse og en styrket konkurrenceevne. Men samarbejde kan være svært, da det bl.a. kræver, at man ikke ser hinanden som konkurrenter, men kollegaer.

Ved at kortlægge og analysere det nuværende samarbejdsbillede kan vi skabe rammerne for en strategi, der kan øge samarbejdet.

Øges samarbejdet kan det bidrage til, at man spiller hinanden gode, styrker destinationen i fællesskab og øger døgnforbruget. Vi udarbejder en strategi med tre faser til at øge samarbejdet.
Samarbejde er nøglen til rigtig mange fordele og formår man at spille hinanden gode, er der mulighed for at skabe en stor konkurrencefordel som dansk destination. Sammen kan vi løfte i flok, stå stærkere og udvikle destinationen.
I Danmark er der konkurrence om gæsterne! Mange destinationer ønsker at øge antallet af besøgende samt øge døgnforbruget. Her er fokus ofte på de enkelte aktører og på at opkvalificere og støtte disse enkeltvist. Men ofte oplever aktørerne de samme problemer på tværs af destinationen – fx udfordringer med markedsføring, forretningsudvikling og rekruttering.

Vi har designet et forløb, der styrker samarbejdet på tværs af aktører.
Forløbet indebærer tre trin; kortlægning og analyse, workshop samt opfølgning.

Styrk destinationens konkurrenceevne gennem samarbejde

Ved at facilitere samarbejde på tværs af aktører kan man som destination opnå øget værdiskabelse, vidensdeling, muligheder for at nå nye segmenter, adgang til hinandens ressourcer og en styrket konkurrenceevne.

Og ja, vi ved godt, samarbejde kan være svært. Bl.a. fordi det kræver, at aktørerne ser hinanden som kollegaer og sparringspartnere fremfor konkurrenter.
Men vidste du at:
Det at være placeret tæt geografisk har stor betydning for samarbejdet. Aktører, der er ude af syne, er også ude af sind.

Mange aktører samarbejder typisk for at løse problemer – fremfor at skabe nye produkter og øget værdi sammen.

Jo større viden aktørerne har om hinanden, jo større er sandsynligheden for at der kan opstå et samarbejde.

Jo bedre det går med forretningen, jo mindre samarbejder aktører.

(Kilde: Grauslund & Hammershøy, 2021)Dette er vigtigt at have i baghovedet, når man som destination ønsker at facilitere endnu bedre samarbejde på tværs.
Få et service-tjek: Optimering af samarbejdet mellem aktører
Det er vigtigt at forstå sit nuværende udgangspunkt, før man kan udvikle sig.

Derfor kortlægger og analyserer vi den nuværende samarbejdssituation mellem aktører på tværs af destinationen. Det foregår bl.a. via interviews, hvor vi ser på, hvor stor en andel af samarbejdsrelationerne der er hhv. passive, reaktive eller proaktive.

Vi fremlægger vores resultater for alle relevante stakeholdere og overleverer dem i en rapport.
Kortlægning & analyse
Med udgangspunkt i resultaterne ovenfor udarbejder vi et forløb med workshops for aktørerne. Forløbet skræddersyes ud fra det identificerede potentiale, herunder muligheder og udfordringer. Måske bliver det fx påvist, at der er potentiale for at øge samarbejdet inden for nogle af følgende emner:

- Drift
- Markedsføring
- Produktudvikling og innovation

Aktørerne får redskaber til at øge samarbejdet og produktudvikle sammen. Alle forløb begynder med følgende fokus:

Tillid: Starter med kendskab til hinanden
Klart formål: Fælles vision og mål
Helikopter-perspektiv: Destinationen som en helhed
Initiativ: En der tager teten (aktør, destinationsselskab eller ekstern)
Workshop
Via opfølgning tilbyder vi efter et år eller to at tage temperaturen på samarbejdet. Vi undersøger, hvordan det går, hvad der er lykkedes, hvad der fungerer godt og hvad der skal have mere opmærksomhed. Ud fra det, udarbejder vi anbefalinger til at videreudvikle samarbejdet i den ønskede retning.

Det tager tid at opbygge samarbejdsrelationer og kræver en kontinuerlig indsats. Vi anbefaler derfor, at man løbende vender tilbage til kortlægning og analyse samt workshops ad flere omgange.
Opfølgning